Gutta Gutta Tirigetoda

Sno. Song Singers
1 Jonna Chenla Mancham Meeda Laxmi & Rajender
2 Cheruvenaka Batalo Lakshmi & Malik Tej
3 Gutta Gutta Tirigetoda Relare Rela Shyamala
4 Gutta Gutta Thirigedhana Relare Rela Prasad

: :